|
|

آرشیو برای مارس, 2021

بازاریابی درون گرا
بازاریابی درون گرا چیست؟

در حرفه بازاریابى، روشى غیر مستقیم وجود دارد که به آن بازاریابى درون گرا، ربایشى و یا بازار یابی جاذبه اى گفته مى شود. در این روش غیر مستقیم بهادامه مطلب

کم شدن فروش سایت
عواملی که باعث پایین آمدن فروش سایت شما خواهند شد

کم شدن فروش سایت در زمینه کسب و کار، معمولا مهم ترین هدفى که هر فرد در نظر مى گیرد، بالا رفتن میزان درآمد است. در دنیاى بازاریابى و دیجیتالادامه مطلب